Advertisement:

Slovak Language Pack for AnySoftKeyboard

itxtvisited="1" นี้คือการขยายรูปแบบแพ็ค AnySoftKeyboard ติดตั้ง AnySoftKeyboard แรกและจากนั้นเลือกรูปแบบที่ต้องการจาก AnySoftKeyboard ของการตั้งค่า> เมนูคีย์บอร์ด. ...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ค้นหาโดยอุปกรณ์
Samsung SM-T310 Galaxy Tab 3 8.0

Samsung SM-T310 Galaxy Tab 3 8.0
ค้นหาตามหมวดหมู่