Advertisement:

NewsRob

NewsRob

เป็นผู้ประกาศข่าว RSS / Atom ที่ซิงค์อัตโนมัติด้วย Google Reader เป็นเชยอร์ริสของผู้อ่านข่าว - สองทางซิงค์ในพื้นหลัง - การสนับสนุนออฟไลน์กว้างขวาง - หน้าเว็บที่ดาวน์โหลดเต็มรูปแบบของฟีด...

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ค้นหาโดยอุปกรณ์
อุปกรณ์ของฉัน